Thông báo chào bán chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam (VFMVEI)

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Thông báo chào bán chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam (VFMVEI)

02/01/2018

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) thông báo chào bán chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam (VFMVEI) ra công chúng. Vui lòng tải chi tiết thông báo đính kèm dưới đây.