VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

VFMVN30 ETF: KIS chính thức trở thành thành viên lập quỹ

17/09/2019
Theo quyết định 377/QĐ-SGDHCM của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS chính thức trở thành thành viên lập quỹ cho Quỹ ETF VFMVN30 kể từ ngày 1/10/2019. Như vậy tính tới thời điểm này, quỹ ETF VFMVN30 đã sẽ có 07 thành viên lập quỹ sau:
  1. Công ty chứng khoán HSC
  2. Công ty chứng khoán VNDirect
  3. Công ty chứng khoán ACBS
  4. Công ty chứng khoán Rồng Việt
  5. Công ty chứng khoán Bảo Việt
  6. Công ty chứng khoán Tân Việt
  7. Công ty chứng khoán KIS