VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

VFMVN30 ETF- Công bố thông tin ký hợp đồng thành viên lập quỹ với công ty VNDIRECT

19/01/2018
VFMVN30 ETF- Công bố thông tin ký hợp đồng thành viên lập quỹ với công ty VNDIRECT
Ngày 19/01/2018 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam đã ký hợp đồng thành viên lập quỹ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect để Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect làm thành viên lập quỹ cho Quỹ ETF VFMVN30.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 19/01/2018 tại đường dẫn http://vfm.com.vn của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ.
Trân trọng.