VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

VFM- Thông báo mời Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1- Năm 2019

20/09/2019

VFM- Thông báo mời Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1- Năm 2019
Thời gian: Lúc 11h00, Thứ Hai, ngày 23/09/2019
Địa điểm: Công Ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu Tư Việt Nam
Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
1. Nội dung Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1- Năm 2019.
2. Mẫu Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội.
Trân trọng