VFM- THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018- LẦN 1 THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (CỔ PHIẾU QUỸ).

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

VFM- THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018- LẦN 1 THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (CỔ PHIẾU QUỸ).

06/12/2018

VFM- THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018- LẦN 1 THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (CỔ PHIẾU QUỸ).
Chúng tôi đính kèm các tài liệu bao gồm:
1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
2. Quy chế biểu quyết.
2. Đề xuất chỉnh sửa Điều lệ.
Tài liệu đại hội của VFM được lưu tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử Công ty VFM www.vfm.com.vn.
Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung lấy ý kiến đại hội hoặc thông tin khác, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty VFM trước 17g30 ngày 10/12/2018.
Trân trọng