VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

VFM- CBTT thay đổi Thành viên HĐQT

23/09/2019

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cồ đông bất thường lần 1- Năm 2019 của Công ty VFM ngày 23/9/2019, Công ty VFM công bố thông tin về việc Ông Nguyễn Xuân Vũ không còn là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty VFM, đồng thời Ông Nguyễn Xuân Vũ không còn là người nội bộ của các Qu đại chúng do Công ty VFM quản lý kể từ ngày 23/9/2019 như sau:

  1. Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1).
  2. Quỹ Đầu tư Doanh nghip Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4).
  3. Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB).
  4. Quỹ Đầu tư C phiếu Việt Nam.
  5. Quỹ Đầu tư Định hướng bảo tòan vốn Việt Nam (VFMVFC).
  6. Quỹ ETF VFMVN30 (Mã chứng khoán: E1VFVN30).

Trân trọng