VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TOÀN VỐN VIỆT NAM (VFMVFC)- Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng

03/04/2019

QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TOÀN VỐN VIỆT NAM (VFMVFC)- Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) thông báo Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng của QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TOÀN VỐN VIỆT NAM (VFMVFC)- Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 36/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 03/04/2019 (vui lòg xem file đính kèm).
Trân trọng.