VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Giấy phép thay đổi tên quỹ VFMVSF

03/12/2019

Ngày 2/12/2019, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam (VFMVEI)  đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhân điều chỉnh đăng ký lập quỹ đại chúng số 05/GCN-UBCK về việc  đổi tên thành Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc, chi tiết:

Tên quỹ trước khi thay đổi:

–              Tên Quỹ đại chúng: QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM.

–              Tên tiếng Anh: VIETNAM EQUITIES INVESTMENT FUND.

–              Tên viết tắt: VFMVEI.

Tên quỹ đã thay đổi:

–              Tên Quỹ đại chúng: QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM CHỌN LỌC.

–              Tên tiếng Anh: VIETNAM SELECT EQUITIES INVESTMENT FUND.

–              Tên viết tắt:  VFMVSF.