VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

E1VFVN30_Tạm ngưng giao dịch hoán đổi

16/07/2019

Rổ cổ phiếu của bộ chỉ số VN30 sẽ được tái cơ cấu vào thứ Hai, ngày 05/08/2019. Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 16 của Điều lệ Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30), Quỹ ETF VFMVN30 sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi tối đa ba (03) ngày làm việc trước và ba (03) ngày làm việc sau của ngày cơ cấu chỉ số VN30. Theo đó, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM) kính thông báo đến quý nhà đầu tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về việc Quỹ ETF VFMVN30 sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ thứ Năm, ngày 01/08/2019 đến thứ Ba, ngày 06/08/2019.

Kỳ giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) sau thời gian cơ cấu trên sẽ là thứ Tư, ngày 07/08/2019.

Trân trọng.