VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Chuyên viên Nghiên cứu – Chứng khoán Thu nhập Cố định

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019

Mã công việc:               RE-FIA-2

Ngày đăng tuyển :         29/10/2019

Ngày hết hạn :              30/11/2019

Báo cáo trực tiếp :         Phó Tổng Giám Đốc – Khối Đầu tư Nghiên cứu

Mô tả công việc:

 • Nghiên cứu các công cụ đầu tư liên quan tới chứng khoán thu nhập cố định, bao gồm (nhưng không hạn chế) trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi và các sản phẩm trên thị trường tiền tệ.
 • Nghiên cứu thị trường chứng khoán thu nhập cố định, cập nhật biến động các thị trường và chuẩn bị các báo cáo liên quan tới chứng khoán thu nhập cố định.
 • Đưa ra các kiến nghị đầu tư vào các chứng khoán thu nhập cố định cho việc thực hiện đầu tư của các quỹ do công ty VFM quản lý (Bao gồm việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư, thực hiện việc phân tích để đưa ra kiến nghị đầu tư, thương thượng và thu xếp khoản đầu tư, thực hiện giao dịch đầu tư).
 • Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của trưởng Bộ phận.

Chính sách lương thưởng và quyền lợi:

·         Lương thưởng hấp dẫn tương xứng với kinh nghiệm và năng lực của ứng viên. ·         Chế độ ghỉ phép hàng năm, bảo hiểm tai nạn 24/7 và bảo hiểm sức khỏe. ·         Môi trường làm việc năng động và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Các bằng cấp/ chứng chỉ cần có:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Toán kinh tế, Kinh tế lượng, Định phí bảo hiểm tại các trường trong nước hoặc nước ngoài.
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CFA.
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về chứng khoán do UBCKNN cấp.

 Kinh nghiệm công tác:

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Có kinh nghiệm về giao dịch trái phiếu chính phủ, có hiểu biết về các thông lệ giao dịch đối với trái phiếu chính phủ.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan tới việc thu xếp và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 • Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các vị trí liên quan tới chứng khoán thu nhập cố định tại các Ngân hàng, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

 Các kỹ năng/ kiến thức cần thiết cho công việc:

 • Kiến thức tốt về thị trường chứng khoán nói chung và thị trường chứng khoán thu nhập cố định tại Việt Nam.
 • Có hiểu biết về quản lý danh mục đầu tư.
 • Có kỹ năng phân tích tốt và đưa ra quyết định độc lập.
 • Có khả năng lập trình và quản lý dữ liệu sử dụng các ngôn ngữ lập trình VBA, SQL, hoặc biết sử dụng Power BI, Bloomberg, Reuters.
 • Có kiến thức về các công cụ tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh) và các Phương pháp định giá cho các loại tài sản này.
 • Có hiểu biết về kế toán quỹ đầu tư, đầu tư, so sánh kết quả đầu tư với các tham chiếu, phân tích mức độ đóng góp vào kết quả đầu tư của danh mục.

 

Vui lòng gửi hồ sơ ứng cử đến địa chỉ email hr@vfm.com.vn

Hồ sơ bằng tiếng Anh bao gồm: Thư tự ứng cử, bản tóm tắt học vấn/kinh nghiệm và quá trình công tác (có kèm ảnh) và số điện thoại liên lạc.

 

Dòng tiêu đề của email (email subject) cần được ghi theo mẫu biểu:

  

RE-FIA-2, TÊN CỦA ỨNG VIÊN, 10-2019 (ví dụ:  INV-FIA-2, NGUYEN NAM PHUONG, 10-2019)

 

Vui lòng không liên lạc bằng điện thoại hoặc gửi thư qua bưu điện.  Công ty rất tiếc chỉ có thể liên lạc mời phỏng vấn những ứng viên phù hợp.  Cám ơn.