Thông báo thay đổi biểu phí quỹ VN25 (VFMVEI)

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Thông báo thay đổi biểu phí quỹ VN25 (VFMVEI)

12/08/2019
  • Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường – Lần 1 Quỹ Đầu tư cổ phiếu Việt Nam năm 2019 được ban hành ngày 8/8/2019.
  • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu tư cổ phiếu Việt Nam.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) xin thông báo về việc thay đổi giá dịch vụ giao dịch áp dụng cho Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam (tên viết tắt mới là VN25) như đính kèm.

Biểu phí mới được áp dụng cho các khoản đầu tư hiện hữu và đầu tư mới từ sau ngày hiệu lực. Rất mong quý nhà đầu tư và đối tác lưu ý biểu phí mới để thuận tiện cho các công việc liên quan.