Hướng dẫn chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ mở – áp dụng từ 27/8/2018

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Hướng dẫn chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ mở – áp dụng từ 27/8/2018

05/09/2018

Kể từ ngày 27/8/2018, công ty VFM sẽ áp dụng  nội dung diễn giải mới khi chuyển tiền đầu tư chứng chỉ quỹ nhằm đáp ứng hệ thống quản lý mới của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. Theo đó nhà đầu tư khi chuyển khoản tiền đầu tư quỹ mở cần nắm rõ mã sản phẩm quỹ để đảm bảo chuyển tiền chính xác. Quý nhà đầu tư vui lòng tham khảo hướng dẫn đính kèm dưới đây để biết được các mã sản phẩm của từng quỹ và hướng dẫn điền thông tin chuyển khoản. Xin lưu ý, mỗi quỹ đều có 2 mã sản phẩm:

1. Mã sản phẩm dành cho hình thức đầu tư thông thường

2. Mã sản phẩm dành cho đầu tư định kỳ VF-iSAVING