Our Company

VietFund Management (VFM) | Fund Factsheet

Support
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Contact
Subscribe for newsletter

Our Company

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) là công ty quản lý quỹ trong nước đầu tiên hoạt động tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua các quỹ đầu tư và dịch vụ quản lý danh mục đầu tư.

Xem tiếp
About VFM

VietFund Management (VFM) is the first domestic fund management company in Vietnam to provide diversified products and services for domestic and international clients via our funds and portfolio management service .

See more
Đối tác chiến lược

Khởi đầu là công ty liên doanh của hai định chế tài chính lớn tại Việt Nam là Dragon Capital – công ty quản lý quỹ nước ngoài hàng đầu và lâu đời tại Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – một trong những ngân hàng cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Xem tiếp
Strategic partners

VFM was established by two prestigious financial organizations - Dragon Capital – an integrated foreign investment group with longest operation in Vietnam and Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) – one of the largest commercial bank in Vietnam.

See more
Lịch sử

Công ty VFM thành lập vào tháng 7 năm 2003. Kể từ tháng 1 năm 2009, chúng tôi chuyển đổi từ công ty liên doanh sang công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM).

Xem tiếp
Company milestone

VFM was established in July 2003. From Jan 2009, we has conversed to a new legal status as Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company

See more