VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Đối tượng

Thành viên lập Quỹ (AP) là công ty chứng khoán, có nghiệp vụ môi giới và tự doanh, ngân hàng lưu ký đã ký hợp đồng lập quỹ ETF với công ty quản lý quỹ.

Điều kiện trở thành AP

  • Có địa điểm kinh doanh hợp pháp của đại lý phân phối theo quy định pháp luật doanh nghiệp;
  • Có ít nhất hai (02) nhân viên có chứng chỉ môi giới chứng khoán; hoặc đã thi đạt trong kỳ thi sát hạch chứng chỉ môi giới chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức; hoặc là người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài và đã có Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam;
  • Có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết phục vụ cho việc phân phối chứng chỉ quETF được Công ty quản lý quỹ đánh giá đáp ứng năng lực phân phối chứng chỉ quỹ,
  • Quy trình nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quETF (bao gồm: quy trình mở tài khoản và thủ tục nhận biếp; Quy trình cập nhậthong tin khách hang)
  • Quy tắc đạo đức nghề nghiệp áp dụng đối với nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ ETF
  • Quy trình ngăn ngừa hành vi giao dịch muộn sau thời điểm nhận lệnh (late trading)
  • Tài liệu chứng minh:Trong vòng mười hai (12) tháng gần nhất, trước tháng nộp hồ sơ đăng ký thành lập quỹ ETF, duy trì tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu đạt hai trăm hai mươi phần trăm (220%), hoặc một tỷ lệ khác cao hơn theo yêu cầu của công ty quản lý quỹ
  • Đã ký hợp đồng lập quỹ ETF với công ty quỹ
  • Đáp ứng các điều kiện khác (nếu có) tại hợp đồng lập quỹ.