VFM nhận giấy phép chào báo chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng – VFMVEI

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

VFM nhận giấy phép chào báo chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng – VFMVEI

29/12/2017

Ngày 29/12/2017, công ty VFM đã nhận được giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho quỹ mở mới có tên Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam (VFMVEI). Quý nhà đầu tư tham khảo nội dung giấy chứng nhận trong tập tin đính kèm.