VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVN DIAMOND

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ ETF VFMVN DIAMOND
Mã giao dịch FUEVFVND
Mã trên Bloomberg
Sàn niêm yết HOSE
Loại hình quỹ Quỹ ETF
Chỉ số tham chiếu
Tiền tệ VNĐ
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đơn vị cung cấp chỉ số Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
Thành viên lập quỹ HSC, BVSC, VCSC
Tổ chức tạo lập thị trường
Lô chứng chỉ quỹ ETF
Tần suất giao dịch hoán đổi Hàng ngày
Phí quản lý
Phí phát hành
Phí mua lại
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 111,1
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 10,2
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,1
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 3,0

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

GIỚI THIỆU CHỈ SỐ MÔ PHỎNG

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Số lượng Giá trị Tỉ trọng NAV (%) Sở hữu nước ngoài/room
FPT 330.300 16,8 15,1 100,0
MWG 185.640 15,2 13,7 100,0
TCB 697.900 12,0 10,8 100,0
VPB 577.600 11,8 10,7 97,8
MBB 604.500 9,6 8,7 100,0
PNJ 154.020 8,8 7,9 100,0
KDH 326.400 6,8 6,2 90,1
REE 145.860 4,4 3,9 100,0
GMD 216.240 4,0 3,6 100,0
TPB 204.700 3,6 3,2 100,0
Tổng cộng 83,8

Phân bổ tài sản theo ngành

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản FUEVFVND VN-Index
Chỉ số P/E 7,0 12,0
Chỉ số P/B 1,3 1,7
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 2,3 2,4
Số lượng cổ phiếu 14 381
Hệ số rủi ro FUEVFVND VN-Index
Hệ số Beta 1,1 1,0
Độ biến động năm (%) 24,5 18,8
Hệ số Sharpe -0,6 -1,4

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác