Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam
Mã giao dịch VFMVFB
Loại hình quỹ Quỹ trái phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2013-06-10
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Vietnam Securities Depository Center (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, VCSC, KIS, VDSC, FPTS, ABS, VND,MSBS
Phí quản lý 0,9%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25%- 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 671,8
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 37,7
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,3
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 242,8

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFB là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
NAV trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của quỹ đầu tư VFB đạt 17.733,5 đồng tại thời điểm 30/11/2018, tăng 0,86% so với thời điểm 31/10/2018 và tăng 10,68% tính từ đầu năm. Tốc độ tăng trưởng NAV/CCQ của quỹ VFB trong tháng 11 là cao nhất trong các tháng kể từ tháng 6 2018. Tốc độ tăng trưởng NAV/CCQ có được trong tháng 11 2018 có sự đóng góp từ việc tăng giá của các trái phiếu quỹ VFB đang nắm giữ, khoản lợi nhuận từ tăng giá trái phiếu đóng góp 26,9% vào tổng lợi nhuận quỹ VFB có được trong tháng. Trong tháng 11, quỹ VFB đã tiếp tục đầu tư vào một trái phiếu doanh nghiệp, đưa tỷ trong đầu tư vào trái phiếu lên mức 36,7% tổng tài sản quỹ (số tương ứng tại thời điểm 31/10 là 29,23%) đúng theo kế hoạch đã đặt ra trong tháng 11. Tỷ lệ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của quỹ trong tổng tài sản tại cuối tháng 11 giảm nhẹ so với thời điểm cuối tháng 10 (20,14% so với 22,38%), quỹ VFB vẫn tiếp tục duy trì tỷ trọng tiền mặt cao trong bối cảnh lãi suất đang có xu hướng tăng và cần có các dự trữ để đáp ứng yêu cầu rút vốn của người đầu tư. Trong tháng 11 2018, quỹ đã tiến hành mua lại ròng 129.805 chứng chỉ quỹ theo yêu cầu từ người đầu tư (giá trị 2,08 tỷ đồng). Mức tăng NAV/CCQ của quỹ VFB trong tháng 11 2018 tiếp tục cao hơn đáng kể so với biến động trong kỳ của chỉ số tham số nội bộ (Chỉ số tổng thu nhập trái phiếu kỳ hạn 3 năm do HNX công bố - tăng 0,72% trong tháng). Với kết quả tăng trưởng NAV/CCQ đạt 10,68% sau 11 tháng của năm 2018 (tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017), quỹ VFB tiếp tục là quỹ có kết quả đầu tư tốt nhất năm 2018 trong nhóm các quỹ đầu tư trái phiếu nội địa. Số liệu cho thấy lợi nhuận bình quân của quỹ cho các giai đoạn 2 năm và 3 năm (tính tới 30/11/2018) là 13,6% và 12,2%.

Biểu đồ kết quả hoạt động

So sánh kết quả hoạt động của quỹ VFMVFB với:

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 10/06/2013
VFMVFB 17.823,8 0,5 1,8 11,3 11,3 78,2

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác