Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam
Mã giao dịch VFMVFB
Loại hình quỹ Quỹ trái phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2013-06-10
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Vietnam Securities Depository Center (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, VCSC, KIS, VDSC, FPTS, ABS, VND,MSBS
Phí quản lý 0,9%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25%- 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 643,6
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 36,0
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,3
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 262,2

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFB là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Tăng trưởng giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của quỹ đầu tư VFB trong tháng 2 2019 cao hơn so với tháng 1 2019 với mức tăng trưởng 0,89% và đạt giá trị 18.073,29 đồng. Sau 2 tháng đầu năm 2019, NAV/CCQ của quỹ đã đạt mức tăng trưởng 1,4% và tăng 7,08% so với thời điểm 28/2/2018. Kết quả đầu tư có được trong tháng có sự đóng góp từ việc thanh lý các khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ (được đầu tư trong tháng 1), bao gồm các trái phiếu kỳ hạn 10 và 15 năm. Lợi suất trái phiếu chính phủ các kỳ hạn sau khi điều chỉnh giảm trong tháng 1 đã có xu hướng tăng trở lại sau Têt Nguyên đán và nhiều khả năng đang lập mặt bằng mới.  Trong tháng 2, quỹ VFB cũng thực hiện một số các giao dịch chứng chỉ tiền gửi với mục đích duy trì thanh khoản và tìm kiếm lợi nhuận cho quỹ. Việc thanh lý trái phiếu chính phủ đã làm tăng tỷ trọng tiền trong cơ cấu tài sản của quỹ lên mức 9,31% tổng giá trị tài sản quỹ vào thời điểm 28/2/2019 (cuối tháng 1 2019 tỷ trong tiền là 3,85%) đồng thời hạ tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu xuống mức 38,52% từ mức 47,27% vào cuối tháng 1 2019. Chứng chỉ tiền gửi vẫn là loại tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất tong danh mục tài sản của quỹ tại thời điểm cuối tháng 2 2019. Trong tháng 2 năm 2019, Quỹ VFB đã phát hành lượng chứng chỉ quỹ mới với giá trị 11,7 tỷ đồng và mua lại lượng chứng chỉ quỹ tương đương 5,5 tỷ đồng, giá trị phát hành ròng là 6,3 tỷ đồng. Trong giai đoạn tới, quỹ VFB tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư năng động, thể hiện thông qua tốc độ vòng quay tài sản của quỹ. Năm 2018, tốc độ vòng quay tài sản của quỹ là 265% (năm 2017 là 196%) trong điều kiện quy mô quỹ tăng từ 359 tỷ lên mức 673 tỷ đồng. Trong tháng 3 2019, quỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào trái phiếu chính phủ.

Biểu đồ kết quả hoạt động

So sánh kết quả hoạt động của quỹ VFMVFB với:

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 10/06/2013
VFMVFB 17.913,1 0,5 1,9 0,5 6,1 79,1

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác