VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam
Mã giao dịch VFMVFB
Loại hình quỹ Quỹ trái phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2013-06-10
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Vietnam Securities Depository Center (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, VCSC, KIS, VDSC, FPTS, ABS, VND,MSBS
Phí quản lý 1%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25%- 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 692,5
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 34,5
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 58,9

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFB là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Tại ngày 30/6/2019, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của quỹ VFB đạt 20079.09 đồng, tăng trưởng 0,52% so với thời điểm cuối tháng 5, tăng 3,21% so với thời điểm 31/12/2019 và tăng trưởng 7,91% so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả hoạt động của quỹ sau 6 tháng đang tốt hơn so với tăng trưởng của chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số tổng thu nhập TPCP kỳ hạn 3 năm do Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội công bố - tăng trưởng 2,37%). Các tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ tại 30/6/2020 bao gồm chứng chỉ tiền gửi (34,1% tổng tài sản) và trái phiếu doanh nghiệp (27,2%), trái phiếu chinh phủ (7%) và 28,4% tổng tài sản là tiền gửi ngân hàng. Tỷ trong tiền gửi ngân hàng trong danh mục đầu tư của quỹ VFB giảm mạnh từ mức 48,8% tại thời điểm cuối tháng 5 2020 xuống mức 28,4% vào cuối tháng 6 do quỹ thực hiện đầu tư vào trái phiếu chinh phủ và chứng chỉ tiền gửi trong tháng. Việc mua lại ròng chứng chỉ quỹ trong tháng 6 cũng góp phần làm giảm lượng tiền của quỹ. Trong tháng 6, quỹ đã phát hành 1,435 triêu chứng chỉ quỹ và mua lại 5,78 triệu chứng chỉ, tương đương số tiền mua lại ròng trong tháng là 87,1 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, quỹ VFB đã phát hành ròng 9,21 triệu chứng chỉ quỹ tương đương với giá trị đầu tư vào quỹ là 181,9 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ 1/1/2020 tới 30/6/2020, quỹ VFB đã có được lợi nhuận 24,8 tỷ đồng là lãi nhận được từ tài sản đầu tư. Quỹ cũng duy trì tỷ lệ chi phí hoạt động (TER) ở mức dưới 1,2% trong 6 tháng đầu năm 2020, tương đương mức chi phí trong năm 2019. Như đã được thể hiện trong các bản tin tháng kể từ tháng 4 2002 của quỹ VFB, mục tiêu kiểm soát được rủi ro được đặt lên hàng đầu trong các hoạt động của quỹ trước các biến động của thị trường do tác động của dịch Covid-19. Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt sẽ được duy trì trên 10% tổng tài sản của quỹ trong quý 3 2020. Lợi tức của danh mục đầu tư sẽ có sự cải thiện trong quý 3 khi quỹ VFB thực hiện các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (dự kiến trong tháng 7 và tháng 9 2020). Quỹ VFB sẽ chủ động nâng cao thời gian đáo hạn bình quân của danh mục đầu tư trong bối cảnh lãi xuất thị trường có xu hướng giảm. Việc giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ sẽ tiếp tục được thực hiện khi xuất hiện các cơ hội thị trường. Trong tháng 6 2020, quỹ VFB đã kỷ niệm lần thứ 7 ngày bắt đầu hoạt động (13/6/2013 – 13/6/2020). Tại kỳ báo cáo giá trị tài sản ròng vào ngày 11/6/2020, NAV/CCQ của quỹ VFB đạt 20.005 đồng, thể hiện việc tăng trưởng giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ đạt 100% sau 7 năm, tương đương với mức tăng trưởng bình quân 10,35%/năm trong giai đoạn 7 năm hoạt động. Quy mô tài sản của quỹ VFB đã tăng 7,1 lần từ mức 99 tỷ đồng tại thời điểm bắt đầu hoạt động lên 716 tỷ đồng vào ngày 30/6/2020. Với kết quả trên, quỹ VFB luôn nằm trong nhóm 3 quỹ đầu tư trái phiếu có kết quả hoạt động tốt nhất trên thị trường và thể hiện được vai trò của quỹ đầu tư chứng khoán lãi suất cố định trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động. Ban điều hành quỹ xin cảm ơn sự đồng hành của quý nhà đầu tư trong bảy năm đã qua và sẽ tiếp tục nỗ lực phục vụ quý nhà đầu tư trong những giai đoạn tiếp theo.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác