Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam
Mã giao dịch VFMVFB
Loại hình quỹ Quỹ trái phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2013-06-10
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Vietnam Securities Depository Center (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, VCSC, KIS, VDSC, FPTS, ABS, VND,MSBS
Phí quản lý 1%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25%- 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 501,0
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 25,6
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 52,1

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFB là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Kết thúc tháng 2, tại ngày 29/2/2020, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ của quỹ VFB (NAV/CCQ) đạt 19.649,5 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng trưởng 0,51% trong tháng 2 và tăng 8,72% so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả hoạt động của quỹ sau 2 tháng (tăng trưởng NAV/CCQ) đang tốt hơn so với tăng trưởng của chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số tổng thu nhập TPCP kỳ hạn 3 năm do Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội công bố).Trong tháng 2, quỹ VFB đã thực hiện khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ (TPCP) kỳ hạn 15 năm, do đó tỷ trọng TPCP trong danh mục đầu tư của quỹ tại thời điểm cuối tháng là 11,1%. Tại thời điểm ngày 29 tháng 2 2020, quỹ VFB đầu tư 27,8% tổng tài sản vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) và 44,2% vào chứng chỉ chỉ tiền gửi (CCTG). Do việc đầu tư TPCP, tiền gửi ngân hàng của quỹ đã giảm từ 19% tổng tài sản của quỹ vào 31/1/2020 xuống 10,8% vào cuối thắng 2. Trong tháng 2, quỹ VFB đã phát hành số chứng chỉ quỹ mới tương đương 58,4 tỷ đồng và mua lại giá trị chứng chỉ quỹ là 47,1 tỷ đồng, tương đương giá trị phát hành ròng 11 tỷ đồng. Giá trị tài sản ròng của quỹ VFB tại thời điểm cuối tháng 1 là 515 tỷ đồng với số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành là 262,05 nghìn chứng chỉ quỹ. Trong tháng 3/2020, quỹ VFB sẽ thực hiện các giao dịch đầu tư vào trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư hướng tới mục tiêu hạ tỷ lệ tiền gửi ngân hàng trong tổng tài sản của quỹ để nâng cao lợi suất của danh mục đầu tư. Trong năm 2020, quỹ VFB tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư trọng tâm vào các trái phiếu doanh nghiệp và tìm kiếm các cơ hội giao dịch để gia tăng lợi nhuận cho quỹ.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác