Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam
Mã giao dịch VFMVFB
Loại hình quỹ Quỹ trái phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2013-06-10
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Vietnam Securities Depository Center (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, VCSC, KIS, VDSC, FPTS, ABS, VND,MSBS
Phí quản lý 1%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25%- 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 501,0
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 25,6
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 52,1

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFB là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Kết thúc tháng 1, tại ngày 31/1/2020, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ của quỹ VFB (NAV/CCQ) đạt 19.549,56 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng trưởng 0,49% trong tháng 1 và tăng 9,14% so với cùng kỳ năm 2019. Tại thời điểm cuối tháng 1 2020, quỹ VFB đầu tư 30,6% tổng tài sản vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) và 47,7% vào chứng chỉ chỉ tiền gửi (CCTG). Giá trị tiền gửi ngân hàng tương đương 19% tổng tài sản của quỹ vào 31/1/2020, tiền gửi ngân hàng có sự thay đổi mạnh so với cuối tháng 12 2019 (tỷ lệ là 10%) do trong tháng 1 có một khoản trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn và chưa được tái đầu tư. Trong tháng 1, quỹ VFB đã phát hành số chứng chỉ quỹ mới tương đương 16,99 tỷ đồng và mua lại giá trị chứng chỉ quỹ là 10,15 tỷ đồng. Giá trị tài sản ròng của quỹ VFB tại thời điểm cuối tháng 1 là 501 tỷ đồng với số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành là 256,3 nghìn chứng chỉ quỹ. Trong quý 1 2020, quỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội thực hiện đầu tư nhằm giảm tỷ lệ tiền gửi ngân hàng. Tuy nhiên trong tình huống trái phiếu công ty phát hành rất hạn chế trong quý 1 theo chu kỳ hàng năm và lợi suất trái phiếu chính phủ đang ở mức rất thấp, việc duy trì tiền gửi ngân hàng với lợi suất phù hợp tiếp tục là một kênh đầu tư trong giai đoạn tới. Trong năm 2020, quỹ VFB tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư trọng tâm vào các trái phiếu doanh nghiệp và tìm kiếm các cơ hội giao dịch để gia tăng lợi nhuận cho quỹ.

Biểu đồ kết quả hoạt động

So sánh kết quả hoạt động của quỹ VFMVFB với:

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 10/06/2013
VFMVFB 19.549,6 0,5 2,2 0,5 9,1 95,5
HNX 3Y Bond TR 198,1 1,4 3,5 1,4 9,6 86,1

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác