VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam
Mã giao dịch VFMVFB
Loại hình quỹ Quỹ trái phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2013-06-10
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Vietnam Securities Depository Center (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, VCSC, KIS, VDSC, FPTS, ABS, VND,MSBS
Phí quản lý 1%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25%- 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 750,3
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 36,8
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 63,3

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFB là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Tại ngày 30/9/2020, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của quỹ VFB đạt 20396,29 đồng, tăng trưởng 0,51% so với thời điểm cuối tháng 8 (tháng 8 2020 tăng 0,58%), tăng 4,84% so với thời điểm 31/12/2019 và tăng trưởng 7,41% so với cùng kỳ năm 2019. Trong quý 3 2020, NAV/CCQ của quỹ VFB đã tăng trưởng 1,58%. Kết quả hoạt động của quỹ sau 9 tháng đang tốt hơn so với tăng trưởng của chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số tổng thu nhập TPCP kỳ hạn 3 năm do Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội công bố - tăng trưởng 4.68%). Các tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ tại 30/9/2020 bao gồm chứng chỉ tiền gửi (49,8% tổng tài sản); trái phiếu doanh nghiệp (22,9%), tiền gửi ngân hàng và tiền mặt có tỷ trọng 26,3% tổng tài sản của quỹ. Ban điều hành quỹ VFB đã tiến hành đánh giá lại mức độ chịu đưng rủi ro cho các công ty tài chính tiêu dùng (TCTD) trong bối cảnh ngành TCTD đang chịu các tác động xấu từ dịch Covid-19, kết quả cho thấy khả năng chịu đựng của các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành là tốt. Kết quả này dẫn tới việc quỹ VFB đã tăng tỷ trọng đầu tư vào các chứng chỉ tiền gửi của các công ty TCTD. Trong tháng 9, quỹ VFB phát hành ròng 0,71 triệu chứng chỉ quỹ (phát hành 1,23 triêu chứng chỉ quỹ và mua lại 0,52 triệu chứng chỉ), tương đương số tiền ròng mới đầu tư vào quỹ trong tháng là 14,6 tỷ đồng. Quỹ VFB đã nhận được dòng tiền mới đầu tư vào quỹ trong các tháng quý 3 2020 với tổng số CCQ phát hành ròng trong quý là 2,3 triệu, tương đương giá trị đầu tư ròng vào quỹ là 46,6 tỷ đồng. Trong quý 4-2020, quỹ VFB sẽ thực hiện các khoản đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu doanh nghiệp. Trong bối cảnh nguồn tiền đầu tư vào quỹ có khả năng gia tăng mạnh do tác động của việc các ngân hàng thương mại giảm lãi suất tiền gửi, ban điều hành quỹ đã có các động thái chuẩn bị đầu tư thông qua việc lên danh mục các tài sản có thể đầu tư. Việc này sẽ hỗ trợ cho lợi suất của danh mục đầu tư của quỹ không biến động mạnh do dòng tiền vào quỹ gia tăng. Với việc thực hiện các khoản đầu tư mới, lợi suất bình quân của danh mục quỹ VFB sẽ được cải thiện trong quý 4-2020 so với quý 3. Mục tiêu hoạt động của quỹ trong quý 4-2020, sau khi đánh giá lại thị trường trái phiếu, bao gồm việc hạ tỷ trọng tiền mặt bình quân trong danh mục. Quỹ VFB sẽ chủ động nâng cao thời gian đáo hạn bình quân của danh mục đầu tư trong bối cảnh lãi xuất thị trường có xu hướng giảm. Việc giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ sẽ tiếp tục được thực hiện khi xuất hiện các cơ hội thị trường.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác