Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVFB

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam
Mã giao dịch VFMVFB
Loại hình quỹ Quỹ trái phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2013-06-10
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 0000-00-00
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Vietnam Securities Depository Center (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, VCSC, KIS, VDSC, FPTS, ABS, VND,MSBS
Phí quản lý 0,9%/NAV/năm
Phí phát hành 0,25%- 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Thứ 6 hàng tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 539,9
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 29,0
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 1,1
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 211,0

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu chính của Quỹ VFMVFB là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Sau 6 tháng đầu năm 2019, giá trị tài sản ròng (NAV) trên chứng chỉ quỹ (CCQ) của quỹ VFB đạt 18.607,44 đồng, tương đương mức tăng trưởng 4,4% so với thời điểm 31/12/2018 và tăng trưởng 0,89% so với thời điểm cuối tháng 5. Với kết quả đầu tư này, quỹ VFB là quỹ trái phiếu nội địa có kết quả đầu tư tốt nhất trong nửa đầu năm 2019, đồng thời cao hơn tăng trưởng của chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số tổng thu nhập trái phiếu kỳ hạn 3 năm do HNX công bố). Thu nhập của quỹ trong giai đoạn này chủ yếu có được từ lãi định kỳ của các khoản đầu tư (chiếm tỷ lệ 90%, phần còn lại có được từ lợi nhuận giao dịch các khoản đầu tư). Kết cấu thu nhập này có sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn 6 tháng đầu năm 2018 (6 tháng 2018:  thu nhập từ lãi định kỳ chiếm 54% thu nhập và 46% có được từ lợi nhuận mua bán tài sản đầu tư). Kết quả đầu tư đã phản ánh định hướng đầu tư trong năm 2019 của quỹ VFB khi hướng tới một danh mục cho lợi tức ổn định trong điều kiện thị trường chứng khoán có nhiều biến động và không xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư trái phiếu chính phủ. Mục tiêu này sẽ tiếp tục được duy trì trong giai đoạn tới. Trong tháng 6 2019, quỹ VFB đã thực hiện một giao dịch thanh lý chứng chỉ tiền gửi (CCTG) để ghi nhận lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ đầu tư đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của pháp luật. Việc thanh lý tài sản này đã làm tăng tỷ trong đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của quỹ lên mức 37,6% tổng tài sản vào thời điểm cuối tháng và giảm tỷ trọng đầu tư vào CCTG xuống mức 54,5%. Trong 6 tháng 2019, quỹ VFB đã phát hành mới 4,63 triệu chứng chỉ quỹ và mua là 13,31 triệu chứng chỉ quỹ, tương đương với việc quỹ mua lại ròng từ người đầu tư 8,38 triệu chứng chỉ quỹ với giá trị mua lại ròng là 158 tỷ đồng. Việc duy trì quy mô trong giai đoạn 6 tháng vừa qua đã cho phép quỹ có được tỷ lệ chi phí (TER) hợp lý ở mức 1,14%, tương đương mức chi phí năm 2018.

Biểu đồ kết quả hoạt động

So sánh kết quả hoạt động của quỹ VFMVFB với:

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 10/06/2013
VFMVFB 18.607,4 0,9 2,3 4,4 7,9 86,1

Phân bổ theo tài sản

Tại ngày: 

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác