Cập nhật hoạt động quỹ VFMVF1

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Cập nhật hoạt động quỹ VFMVF1

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam
Mã giao dịch VFMVF1
Loại hình quỹ Quỹ cân bằng
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2004-05-20
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-10-08
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, SSI, VCSC, KIS, VDSC, VCBS, VSC, SBS, FPTS, ABS, VND, MSBS
Phí quản lý 2%/NAV/năm (mức tối đa)
Phí phát hành Từ 0,25% - 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 1.030,7
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 26,7
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,1
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 37,8

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVF1 tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Kết thúc tháng 4, NAV/CCQ của quỹ VF1 duy trì được giá trị so với cuối tháng 3 trong khi thị trường nhìn chung giảm 0,1%. Dẫn dắt thị trường trong tháng vừa rồi là nhóm cổ phiếu Dầu Khí với GAS và PLX lần lượt tăng 14,9% và 4,9% MTD. Ở chiều ngược lại, nhóm ngành Tài Chính như Ngân Hàng, Bảo Hiểm giảm điểm đã tác động tiêu cực đến thị trường. Đóng góp chính vào tăng trưởng của VF1 trong tháng là ngành Thiết Bị & Phần Cứng Công Nghệ với cổ phiếu FPT tăng 8,9% MTD. Đây là cổ phiếu trong top 3 danh mục VF1 và có tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm  là 18% trong 2 năm gần nhất, tốt hơn mức tăng của thị trường cùng kỳ là 15%. Trong năm 2019, FPT đặt kế hoạch kinh doanh với LNTT tăng trưởng 16% YoY dẫn dắt bởi mảng xuất khẩu phần mềm (XKPM) với các sản phẩm phục vụ cách mạng 4.0. Kết thúc quý 1/2019, FPT công bố doanh thu trong quý đạt 5.672 tỷ đồng (+ 19% YoY) và LNTT đạt 961 tỷ đồng (+ 23% YoY), vượt kỳ vọng của thị trường. Lợi nhuận từ các mảng kinh doanh chính như Dịch vụ Viễn thông, Công nghệ Thông tin lần lượt có tăng trưởng là 10% và 45% so với cùng kỳ năm trước. Việc xuất khẩu phần mềm (XKPM) của FPT qua các thị trường như Nhật Bản, Mỹ và EU đều cải thiện tích cực với nhiều hợp đồng được ký mới và gia hạn với giá trị cao. Trong tháng 4, quỹ VF1 đã giải ngân để tăng tỷ trọng một số cổ phiếu hiện có trong danh mục nên tỷ trọng tiền mặt và chứng khoán nợ giảm còn 18,4% NAV. Quỹ dự kiến duy trì tỷ lệ này và cân nhắc thận trọng cho các cơ hội đầu tư có mức định giá hợp lý.  

Biểu đồ kết quả hoạt động

So sánh kết quả hoạt động của quỹ VFMVF1 với:

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 20/05/2004
VF1 38.596,3 0,0 4,7 4,8 -12,7 424,1
VF1 Benchmark 400,0 -0,1 5,8 8,3 -4,8 300,0
VN Index 979,6 -0,1 7,0 9,8 -6,7 274,5
HNX Index 107,5 0,0 4,5 3,1 -12,4 0,0

Phân bổ tài sản theo ngành

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)
MWG Bán Lẻ HOSE 8,6
PNJ Dệt May & Thiết Bị Tiêu Dùng HOSE 6,5
FPT Thiết Bị và Phần Cứng Công Nghệ HOSE 6,1
VCB Ngân Hàng HOSE 5,0
HPG Vật Liệu HOSE 5,0
VHM Bất Động Sản HOSE 5,0
MBB Ngân Hàng HOSE 4,7
BID Ngân Hàng HOSE 4,2
ACB Ngân Hàng HNX 4,0
VNM Thực Phẩm, NGK & Thuốc Lá HOSE 3,4
Tổng cộng 52,5

Phân bổ tài sản theo tài sản

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản vfmvf1 VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số) 12,9 16,6
P/B (phương pháp chỉ số) 2,5 2,5
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) 23,4 21,2
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 1,5 1,8
Số lượng cổ phiếu 33 375
Hệ số rủi ro vfmvf1 VN-Index
Hệ số Beta 0,9 1,0
Độ biến động bình quân năm (%) 17,9 18,3
Hệ số Sharpe -1,0 -0,6

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác